Copyright

Copyright 2018 AFT, AFT Pneumotion B.V. Alle rechten voorbehouden. Op alle afbeeldingen, grafische elementen, teksten, audio-, video- en animatiebestanden die op deze website zijn opgenomen, is het auteursrecht van toepassing evenals andere wetten waarin de bescherming van intellectueel eigendom is geregeld. Reproductie, wijziging of gebruik in andere elektronische-, gedrukte, of andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van AFT Pneumotion B.V. is verboden.

Informatie, merknamen en andere inhoud van de website van AFT mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van AFT Pneumotion B.V.

Disclaimer

AFT Pneumotion B.V. geeft geen garanties of waarborgen betreffende de nauwkeurigheid en/of volledigheid, dan wel de resultaten die het gevolg zijn van toegang tot, of het gebruik van de informatie van AFT.

AFT Pneumotion B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht voor delen van deze website of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder kennisgeving vooraf, dan wel publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Beleid gegevensbescherming

Via deze website verzamelt AFT geen persoonlijke gegevens over bezoekers (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u er vrijwillig voor kiest om ons van deze gegevens te voorzien (bijvoorbeeld via registratie of onderzoek). AFT zendt u geen informatie, tenzij dit wordt toegestaan door de van toepassing zijnde wetten en regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Op sommige plaatsen gebruikt AFT Pneumotion B.V. zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die opgeslagen worden door de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer en Chrome) op uw computer of mobiele telefoon. Deze zorgen voor bepaalde functies en individuele services. Sommige door AFT gebruikte cookies worden op het einde van uw browsersessie verwijderd, namelijk wanneer u het browservenster sluit (sessiecookies). Andere cookies blijven op het toestel van de gebruiker staan en laten AFT toe om de browser van de gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek aan de AFT website (permanente cookies).
Gebruikers kunnen hun browser instellen om geïnformeerd te worden wanneer er een cookie gebruikt wordt. Ze kunnen dan per geval beslissen of ze die willen aanvaarden of weigeren, algemeen of enkel in bepaalde gevallen. Weigeren kan de werking van de AFT website en het gebruik van de software beperken.

Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google gebruikt deze informatie om na te gaan hoe u de website gebruikt en maakt rapporten over de activiteiten op de website. Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt.

De informatie in de cookie over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google server in de VS en wordt daar opgeslagen. Aangezien IP-anonimiteit actief is op deze website, zal Google bij gebruikers van de lidstaten van Europa en andere landen die de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte ondertekend hebben eerst het IP-adres inkorten. Het volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen naar een Google server in de VS verzonden en vervolgens ingekort.

Het IP-adres dat door uw browser verzonden met betrekking tot Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die Google bijhoudt.